Yhdistys

Oulun Seudun Poliisit ry on perustettu Muhoksella vuonna 1954 ja yhdistyksen kotipaikka on Muhos ja toiminta-alueena on entinen Oulun lääni. Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueensa poliisihenkilöstöön kuuluvat yhdistyksen jäseniksi ja mahdollistaa heidän järjestäytymisensä Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry:hyn. Osp ry työskentelee yhdistyksen jäsenten palkkauksellisten, ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä heidän ammatillisten pyrkimystensä edistämiseksi.

Osp ry tukee ja edistää jäsenten loma- ja virkistystoimintaa mm. tarjoamalla vapaa-ajan asuntoja jäsenilleen Pudasjärven Syötteeltä. Osp ry:llä on vapaa-ajan asunnot eteläisessä Pytkyharjussa Kaahaintie 5 Syötesumppu (Eskon- ja Kalentupa) sekä erillinen tila Salmikunnas, jossa sijaitsee Matintupa.

Data & Design: Datapata